Selle lihtsa küsimustikuga saab suure või keskmise suurusega ettevõte (juht, riskijuht, audiitor vm) kiirelt hinnata, kas ettevõttes on olemas korruptsiooni vältivad meetmed ning kas need toimivad. Siit saab ka ka nippe, kuidas enda ettevõte korruptsioonikindlamaks teha. Tuleb vastata vaid kümnele küsimusele. Vastamine võtab aega 7 minutit.

Toimi järgnevalt:

  1. Ava ja vali iga küsimuse puhul sobivaim väide
  2. Mida madalam on lõppskoor, seda paremas seisus ettevõtte korruptsioonivastane poliitika on
  3. Kui skoor on kõrge, siis nagu ütleb Eesti vanasõna, kus viga näed laita, siis tule ja aita. Ehk loo enda ettevõttes see poliitika ja rakenda ka ellu.

Head vastamist!

1. Kas teie ettevõttel on strateegia/tegevuskava korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste vältimiseks (ei ole mõeldud eetikakoodeksit)?
2. Kas läbipaistvus (avatus, ausus, põhimõtete ja juhtumite selgitamine töötajatele ja avalikkusele) on selgelt sõnastatud ja prioriteetne põhimõte teie ettevõtte tegevuses?
3. Kas teie ettevõttel on eetikakoodeks?
4. Kas teie ettevõttel kord korruptsioonist/pettustest/ebaseaduslikest tegevustest teavitamiseks?
5. Kas teie ettevõttes viiakse läbi perioodilisi riskihindamisi korruptsiooni/ebaseaduslike tegevuste/pettuste kohta?
6. Kas teie ettevõttes viiakse läbi perioodilisi auditeid (ettevõtte siseseid, tulemuslikkuse), mis puudutavad korruptsiooni/ebaseaduslikke tegevusi/pettusi kõrge riskiga protsessides?
7. Kas teie ettevõttes on üksus või ametikoht, mille ülesandeks on korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste riskide hindamine ning maandamine?
8. Kas teie ettevõttes toimuvad perioodilised koolitused riskide tuvastamise ja korruptsiooni/pettuste/ebaseaduslike tegevuste maandamise teemal?
9. Kas teie ettevõttes on meetmed (nt usaldusliin), mille eesmärgiks on suurendada läbipaistvust?
10. Kas teie ettevõttes on läbipaistvust ning korruptsiooni ennetamist toetav motivatsioonisüsteem (tulemustasud1 jms)?
1Loe võimalikust motivatsioonisüsteemi näitest siit.